Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Silicifikace, moganit a diageneze minerálů SiO2 v nejstarších speleotémách Koněpruských jeskyní v Českém krasu

 

Václav Suchý, Vladimír Machovič, Ladislav Lapčák, Lenka Borecká, Margit Žaloudková, Ivo Světlík

Zprávy o geologických výzkumech 51, 2018, str. 3–11
Mapové listy: Beroun (12-41)

Celý článek (PDF, 5.96 MB)

Elektronicky publikováno: 2 květen 2018

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Bosák, P. (1996): Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika). - Čes. Kras (Beroun) 22, 15-22.

Flörke, O. W. - Flörke, U. - Giese, U. (1984): Moganite: a new microcrystalline mineral. - Neu. Jb. Mineral. Abh. 149, 325-336.

Knauth, L. P. (1979): A model for the origin of chert in limestone. - Geology 7, 274-277.View article

Komaško, A. - Cílek, V. (1987): Výskyt křemene, opálu a chalcedonu v krasu. - Československý kras 38, 23-52.

Lysenko, V. - Slačík, J. (1978): Výskyt opálu v Českém krasu. - Čes. Kras 3, 23-37.

Rodgers, K. A. - Browne, P. R. L. - Buddle T. F. - Cook, K. L. - Greatrex, R. A. - Hampton W. A. - Herdianita, N. R. - Holland, G. R. - Lynne, B. Y. - Martin, R. - Newton, Z. - Pastars, D. - Sannazarro, K. L. - Teece, C. I. A. (2004): Silica phases in sinters and rezidues from geothermal fields of New Zealand. - Earth Sci. Rev. 66, 1-61.

Rodgers, K. A. - Cressey, G. (2001): The occurrence, detection and significance of moganite (SiO2) among some silica sinters. - Mineral. Mag. 65, 157-167. View article

Suchý, V. - Dobeš, P. - Zeman, A. (2014): Příspěvek k poznání petrografie, mineralogie a fluidních inkluzí jeskynních sintrů první generace z Koněpruských jeskyní a z některých lokalit v jejich okolí. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2013, 140-143.

Suchý, V. - Zeman, A. (1999): Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma. - Acta Mus. Mor., Sci. Geol. 84 (1997), 97-119.

Suchý, V. - Zeman, A. - Světlík, I. - Filip, J. - Komaško, A. - Melková, J. - Jílek, P. (2001): Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000, 90-93.

Žák, K. - Komaško, A. - Bláha, V. - Faltýsek, L. (2013): 16th International Congress of Speleology, July 21-28. Excursion Guide B5CZ, Bohemian Karst. - 90 str. Czech Speleol. Soc. Praha.