Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vývoj chemického složení podzemních vod v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov a v dole Rožná

 

Jaroslav Řihošek, Lenka Rukavičková, Jan Holeček, Oldřich Myška, Daniel Holéczy, Marek Vencl, Lukáš Vondrovic

Zprávy o geologických výzkumech 51, 2018, str. 69–74

Celý článek (PDF, 2.43 MB)

Elektronicky publikováno: červen 20, 2018

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Bruthans, J. (2014): Vyhodnocení chemického a izotopické složení podzemní vody Bukov. - MS SÚRAO, Praha.

Craig, H. (1961): Isotopic variations in meteoric waters. - Science. 133 (3465), 1702-1703.

Frape, S. K. - Shoukar-Stah, O. - Pačes, T. - Stotler, R. (2007): Geochemical and Isotopical Characteristics of the Waters from Crystalline and Sedimentary Structures of the Bohemian Massif. In: Bullen, T. D. - Wang, Y., ed.: Water-Rock Interaction, 727-733. - Balkema, Taylor and Francis Group, London.

Hager, B. - Foelsche, U. (2015): Stable isotope composition of precipitation in Austria. - Austrian J. Earth Sci. 108 (2), 2-13.View article

Johnson, D. B. - Hallberg, K. B. (2003): The microbiology of acidic mine waters. - Res. Microbiology 154, 466-473.

Rukavičková, L. - Holeček, J. - Myška, O. - Vencl, M. - Vondrovic, L. (2016): Hydrogeologický výzkum v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov v dole Rožná. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2015, 143-147.

Seal, R. R. (2006): Sulfur Isotope Geochemistry of Sulfide Minerals. - Rev. Mineral. Geochem. 61 (1), 633-677.View article