Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nový nález koně (Equus ferus germanicus Nehring, 1804) ze svrchněpleistocenních spraší ze Stradonic u Nižboru

 

Richard Pokorný, Karel Žák, Lucie Juřičková, Ivan Horáček

Zprávy o geologických výzkumech 51, 2018, str. 25–30
Mapové listy: Beroun (12-41)

Celý článek (PDF, 4.06 MB)

Elektronicky publikováno: 15 červen 2018

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Balatka, B. - Kalvoda, J. (2008): Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif. - Sbor. Čes. geogr. Spol. 113, 205-222.

Balatka, B. - Loučková, J. (1992): Terasový systém a vývoj údolí Berounky. - Stud. geogr. 96, 1-53.

Diedrich, C. G. (2007): Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic). - Bull. Geosci. 82, 99-117.

Havlíček, V., red. (1987, 1993): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 12-411 Beroun. Základní geologická mapa 1 : 25 000, list 12-411 Beroun.- 100 str., 1 mapa. Ústř. úst. geol. Praha.

Knížek, M. (2013): Radiální tektonika Barrandienu. Dis. pr. - MS Přírodověd. fak. Masaryk. univ. Brno.

Ložek, V. (2001): Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech. - Ochr. Přír. 56, 103-107.

Ložek, V. (2017): Karlštejn - Altán: pleistocenní souvrství, jeho fosilní půdy a malakofauna. - Čes. Kras 43, 5-12.

Ložek, V. - Žák, K. (2011): Sedimenty terciéru a kvartéru a geomorfologický vývoj na Křivoklátsku. - Bohemia cent. 31, 49-94.

Petrbok, J. (1956): Český kras ve výzkumu do roku 1950. - Anthropozoikum 5 (1955), 9-46.

Šída P. - Moravcová, M. -Vokounová Franzeová, D. - Blažková, K. (2015): Gravetské osídlení v Lubné. Nálezy do roku 1960. - Font. Arch. Prag. 42, 1-232.

Tyráček, J. (1991): The Beroun complex and the Lower Pleistocene stratigraphy. - Sbor. geol. Věd, Antropozoikum 20, 143-154.

Tyráček, J. - Westaway, R. - Bridgland, D. (2004): River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif. - Proc. Geol. Assoc. 115, 101-124.View article

Vachtl, J. (1949): Soupis lomů ČSR. 31, okres Beroun. - 102 str. St. geol. úst. ČSR. Praha.

Žák, K. - Bosák, P. - Bruthans, J. (2016): The Bohemian Karst: A condensed record of landscape and living nature evolution. In: Pánek, T. - Hradecký, J., ed.: Landscapes and Landforms of the Czech Republic, 59-72. - Springer Int. Publ. Switzerland.

Žák, K. - Kolčava, M. - Horáček, I. - Živor, R. (2015): Evidence jeskyní Českého krasu: Doplňky a změny za období od 1. října 2013 do 30. září 2015 a novinky ve výzkumu jeskyní. - Čes. Kras 41, 53-57.