Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Těžké minerály v sedimentech jižní části podkrkonošské pánve v kontextu změn sedimentace jednotlivých souvrství (permokarbon)

 

Tamara Sidorinová, Marcela Stárková

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 215–220
Mapové listy: Jičín (03-43)

Celý článek (PDF, 1.24 MB)

Elektronicky publikováno: 18 prosinec 2017

Uložit ve formátu RIS