Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Současný stav evidovaných rizikových opuštěných úložných míst těžebního odpadu v České republice

 

Vít Štrupl, Miroslav Raus, Vladimír Zýval, Stanislav Fojtík

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 95–97

Celý článek (PDF, 0.07 MB)

Elektronicky publikováno: 29 červen 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Čížek, J. et al. (2012): Provedení průzkumných a analytických prací na vybraných lokalitách a hodnocení rizikových úložišť těžebních odpadů. Závěrečná zpráva OPV-GET-GeoVision. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Kaňka, J. (2008): Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice. - Uhlí - Rudy - geol. Průzk. 15, 11, 11-15.

Raus, M. et al. (2012): Závěrečná zpráva o průzkumu s předběžným posouzením rizika - OÚM ID1692 Železník. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Štrupl, V. (2012): Registr rizikových úložných míst těžebního odpadu. - Odpady 11, 26-27.

Štrupl, V. (2013): Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Čadková, Z. - Jakeš, P. - Haková, M. - Mrázek, P. (1985): Katalog geochemických dat základní regionální sítě. In: Litogeochemická databáze České geologické služby [databáze online]. - Čes. geol. služba, Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/litogeochemie.

Čopjaková, R. - Vrána, S. - Houzar, S. - Červený, A. - Malec, J. (2008): Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy. - Acta Mus. Mor., Sci. geol. 93, 1, 37-53.

Essene, E. J. - Peacor, D. R. (1987): Petedunnite (CaZnSi2O6), A new zinc clinopyroxene from Franklin, New Jersey, and phase equilibria for zincian pyroxenes. - Amer. Mineralogist 72, 157-166.

Houzar, S. - Novák, M. (1995): Moldanubian marbles and regional subdivisions of Moldanubicum. - J. Czech Geol. Soc. 40, 3-15.

Huber, A. L. - Heuss-Aßbichler, S. - Fehr, K. T. - Bromiley, G. D. (2012): Petedunnite (CaZnSi2O6): Stability and phase relations in the system CaO-ZnO-SiO2. - Amer. Mineralogist 97, 4, 157-166.

Kratochvíl, J. (1963): Topografická mineralogie Čech VI (S-T). - 439 str. Nakl. ČSAV, Praha.

Novák, M. (1987): Metamorfované karbonátové horniny při severovýchodním okraji moldanubika. - Acta Mus. Mor., Sci. nat. 77, 5-28.

Novák, M. - Houzar, S. - Šrein V. (1997): Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif. - J. Czech Geol. Soc. 42, 1-2, 33-40.

Vrána, S. - Blümel, P. - Petrakakis, K. (1995): Metamorphic evolution (Moldanubian region: Moldanubian zone, ch. VII.C.4). In: R. D. Dallmeyer - W. Franke - K. Weber, ed.: Pre-Permian geology of central and eastern Europe, 403-410. - Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.

Žáček, V. et al. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 22-343 Vimperk. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Žáček, V. et al. (2012b): - Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 22-343 Vimperk. - 155 str. MS Čes. geol. služba. Praha.