Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zachování sedimentárních textur v drobách a prachovcích barrandienského neoproterozoika

 

Tomáš Vorel

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 241–245
Mapové listy: Zbraslav (12-42)

Celý článek (PDF, 1.59 MB)

Elektronicky publikováno: 31 říjen 2017

Uložit ve formátu RIS