Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Příspěvek jádrových vrtů projektu Rebilance zásob podzemních vod ke stratigrafii, sedimentologii a tektonice svrchní křídy v sz. části české křídové pánve

 

Roland Nádaskay, Jaroslav Valečka, Stanislav Čech

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 129–136
Mapové listy: Děčín (02-23)

Celý článek (PDF, 4.82 MB)

Elektronicky publikováno: 10 srpen 2017

Uložit ve formátu RIS