Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Bohyně na Děčínsku - nejrozsáhlejší sesuvné území v České republice

 

Oldřich Krejčí, Vladimíra Krejčí, Petr Kycl, Martin Paleček, Jan Rybář

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 227–234
Mapové listy: Děčín (02-23)

Celý článek (PDF, 2.58 MB)

Elektronicky publikováno: 31 říjen 2017

Uložit ve formátu RIS