Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Hydraulické vlastnosti biogenní skalní kůry na pískovci

 

Martin Slavík, Jiří Bruthans, Alžběta Kobrlová, Petr Vorlíček, Martin Paděra

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 117–123
Mapové listy: Sobotka (03-34)

Celý článek (PDF, 1.16 MB)

Elektronicky publikováno: 29 červen 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Adamovič, J. - Mikuláš, R. - Schweigstillová, J. - Böhmová, V. (2011): Porosity changes induced by salt weathering of sandstones, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. - Acta Geodyn. Geomater. 8, 1 (161), 29-45.

Bruthans, J. - Světlík, D. - Soukup, J. - Schweigstillová, J. - Válek, J. - Sedláčková, M. - Mayo, A. L. (2012): Fast evolving conduits in clay-bonded sandstone: Characterization, erosion processes and significance for origin of sandstone landforms. - Geomorphology 177-178, 178-193.View article

Concha-Lozano, N. - Gaudon, P. - Pages, J. - de Billerbeck, G. - Lafon, D. - Eterradossi, O. (2012): Protective effect of endolithic fungal hyphae on oolitic limestone buildings. - J. culture. Heritage, 120-127.View article

Domenico, P. A. - Schwartz, F. W. (1998): Physical and Chemical Hydrogeology. - 528 str. John Wiley and Sons. Inc. New York.

Hendrickx, R. (2013): Using the Karsten tube to estimate water transport parametres of porous building materials: the possibilities of analytical and numerical solutions. - Materials Structures 46, 1309-1320.View article

Kurtz, H. D. - Netoff, D. I. (2001): Stabilization of friable sandstone surfaces in desiccating, wind-abraded environment of south-central Utah by rock surface microorganism. - J. Arid Env. 48, 89-100.View article

Mikuláš, R. - Adamovič, J. - Cílek, V. (2010): Vliv vody stékající po povrchu pískovců na mikroreliéf pískovcových skalních útvarů. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2010, 31-35.

Mol, L. - Viles, H. A. (2013): Exposing drying patterns: using electrical resistivity tomography to monitor capillary rise in sandstone under varying drying conditions. - Env. Earth Sci. 68, 1647-1659.View article

Myrin, M. - Malaga, K. (2006): The durability of hydrophobic treatments on Gotland Sandstone. - Fracture Failure Natural Building Stones, 577-590. - Springer.

Paradise, T. R. (2002): Sandstone weathering and aspect in Petra, Jordan. - Zeitschrift Geomorph. 46, 1-17.View article

Pavlík, Z. - Michálek, P - Pavlíková, M. - Kopecká, I. - Maxová, I. (2008): Water and salt transport and storage properties of Mšené sandstone. - Construct. Building Materials, 1736-1748.View article

Seifert, D. - Engesgaard, P. (2012): Sand box experiments with bioclogging of porous media: hydraulic conductivity reductions. - J. Contaminant Hydrology 136-137, 1-9.View article

Schweigstillová, J. - Bruthans, J. - Falteisek, L. - Válek, J. - Soukup, J. (2013): Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2012, 228-234.

Siegesmund, S. - Dürrast, H. (2011): Physical and Mechanical Properties of Rocks. - Stone in Architecture, 97-226. - Springer.

Shirtcliffe, N. J. - Pyatte, F. B. - Newten, M. I. - McHale, G. (2006): A lichen protected by a super-hydrophobic and breathable structure. - J. Plant Physiology 163, 1193-1197. View article

Slavík, M. (v přípravě): Konceptuální model pohybu vlhkosti v pískovcovém skalním městě. Doktor. disert. práce. - Přírodověd. fak., Univ. Karl. Praha.

Slavík, M. - Bruthans, J. - Schweigstillová, J. - Falteisek, L. (2017): Vliv biokolonizace na erozi a odolnost různých typů pískovcových povrchů v lomu a na přirozených výchozech. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2016.

Thullner, M. - Zeyer, J. - Kinzelbach, W. (2002): Influence of microbial growth on hydraulic propeties of pore networks. - Transport Porous Media 49, 99-122.View article

ČSN EN ISO 12572: Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení prostupu vodní páry.