Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Puklinové kalcity jako indikátory oběhu paleofluid v granitech krkonošsko-jizerského plutonu (Česká republika)

 

Petr Dobeš, Josef Klomínský, Ivana Jačková, František Veselovský

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 195–201
Mapové listy: Liberec (03-14)

Celý článek (PDF, 0.85 MB)

Elektronicky publikováno: 31 říjen 2017

Uložit ve formátu RIS