Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Testování modelu rozšíření Ledum palustre L. pomocí paleoekologických dat

 

Tomáš Radoměřský, Petr Kuneš, Přemysl Bobek

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 65–71

Celý článek (PDF, 1.89 MB)

Elektronicky publikováno: 29 červen 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

BEUG, H. J. (2004): Leitfaden der Pollenbestimmung für Mitteleuropa und angrenzende Gebiete. - 542 str. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München.

BOBEK, P. (2013): Dlouhodobý vliv požárů na složení vegetace. In: CSAPLOVICS, E. - SEILER, U. - WILD, J.: Historický vývoj lesa v Českosaském Švýcarsku, 225-241. - Dresden,

BOBEK, P. - RADOMĚŘSKÝ, T. - KUNEŠ, P. (2015): Using species distribution models to identify relict habitat types: a case study of Rhododendron tomentosum in the Elbe sandstone area. - Inst. Botany, Acad. Sci. Czech Rep. - Fac. Sci., Charles Univ. Prague.

HADINCOVÁ, V. - BOBEK, P. - WILD, J. (2014): Indikační druhy cévnatých rostlin - přírodní společenstva. In: CSAPLOVICS, E. - SEILER, U. - WILD, J. - WINTER, S.: Indikátory pro hodnocení přírodě blízkého prostředí. Závěrečná zpráva a výsledky projektu. - Cíl 3, 91-98.

HIRZEL, A. H. - HAUSSER, J. - CHESSEL, D. - PERRIN, N. (2002): Ecological-niche factor fnalysis: How to compute habitat-suitability maps without absence data? - Ecology 83, 2027-2036.

KOPECKÁ, V. - VASILOVÁ, D., ed. (2003a): Seznam zvláště chráněných území ČR (List of special protected areas in the Czech Republic). - 535 str. AOPK ČR, Praha.

KUNEŠ, P. - POKORNÝ, P. - JANKOVSKÁ, V. (2007): Post-glacial vegetation development in sandstone areas of the Czech Republic. In: HÄRTEL, H. - CÍLEK, V. - HERBEN, T. - JACKSON, A. - WILLIAMS, R., ed.: Sandstone Landscapes, 244-257. - Academia, Praha.

sine: Atlas of vascular plants of Poland. Ledum palustre L., bagno zwyczajne: http://www.atlas-roslin.pl [cit. 1. 3. 2017]