Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Geologická stavba hydrogeologického rajonu 2242 (Kuřimská kotlina) a představy vývoje toku řeky Svratky v kenozoiku

 

Jan Vít, Pavla Tomanová Petrová, Zuzana Skácelová, Milan Hrutka

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 173–180
Mapové listy: Brno (24-32)

Celý článek (PDF, 6.13 MB)

Elektronicky publikováno: 31 říjen 2017

Uložit ve formátu RIS