Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Geofyzikální indikace krasových dutin ve skupině Branné (keprnická jednotka, Český masiv)

 

Pavla Tomanová Petrová, Zuzana Skácelová, Jiří Otava, Helena Gilíková

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 89–94
Mapové listy: Šumperk (14-41)

Celý článek (PDF, 3.6 MB)

Elektronicky publikováno: 29 červen 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Barnet, I. - Čurda, J. - Holásek, O. - Koverdynský, B. - Manová, M. - Müller, V. (ed.) - Opletal, M. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Šalanský, K. - Večeřa, J. (1999): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 14-41 Šumperk. - Čes. geol. úst. Praha.

Čeleda, V. (1984): Zpráva o geoelektrickém měření na akci Olšany - hydrogeologie. - Ochrana Přír. 4, 21-23.

Koverdynský, B. - Holásek, O. - Opletal, M. - Rejchrt, M. (1996): Geologická mapa 1 : 50 000, list 14-41 Šumperk. - Čes. geol. úst. Praha.

Kubalák, P. - Morávek, P. (2010): Nové objevy v krasovém území Na Pomezí. - Ochrana Přír. 4, 21-23.

Morávek, R. (2009): Kras pásma Branné. In: Hromas, J. (ed.) et al. (2009): Jeskyně, 331. Chráněná území ČR, sv. XIV. 608 str. - Agent. ochr. přír. kraj. ČR, Praha - EkoCentrum Brno.

Putiška, R. - Kušnirák, D. - Dostál, I. - Lačný, A. - Mojzeš, A. - Hók, J. - Pašteka, R. -Krajňák, M. - Bošanský, M. (2014): Integrated geophysical and geological investigations of karst structures in Komberek, Slovakia. - J. Cave Karst Studies 76, 3, 155-163.View article

Sklenčka, J. - Životský, L. (1988): Zpráva o geofyzikálním měření na akci Ramzovské nasunutí - krystalinikum. - 20 str., MS Čes. geol. služba, Praha.

Valois, R. - Guérin, R. - Pigeaud, R. - Rodet, J. (2009) : Geophysical study to characterize input karst water circulation in the saulges cave (Mayenne, France). - ArcheoSci. 33 (suppl.), 163-166.View article

http://mapy.geology.cz/geocr_25/ - aplikace ČGS, mapy 1 : 25 000

http://mapy.geology.cz/geocr_50/ - aplikace ČGS, mapy 1 : 50 000