Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Rostrokonchy z devonských sedimentů moravskoslezské pánve

 

Hedvika Weinerová, Tomáš Weiner, Jindřich Hladil

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 153–157
Mapové listy: Bruntál (15-31)

Celý článek (PDF, 2.41 MB)

Elektronicky publikováno: 29 červen 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Flügel, E. (2010): Microfacies of carbonate rocks: analysis, interpretation and application. - 984 str. Springer-Verlag. Berlin.

Galle, A. - Hladil, J. - Isaacson, P. E. (1995): Middle Devonian biogeography of closing South Laurussia to North Gondwana Variscides; examples from the Bohemian Massif, Czech Republic, with emphasis on Horní Benešov. - Palaios 10, 221-239. View article

Hladil, J. (1983a): Cyklická sedimentace v devonských karbonátech macošského souvrství. - Zem. Plyn Nafta 28, 1-14.

Hladil, J. (1983b): The biofacies section of Devonian limestones in the Central part of the Moravian Karst. - Sbor. geol. věd, Geol. 38, 71-94.

Hladil, J. (1999): Korálové útesy na Moravě. - Vesmír 78, 212-213.

Hladil, J. - Kalvoda, J. (1993): Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia. In: Narkiewicz, M., ed.: Global boundary events. Excursion guidebook, Field Trip 3, 29-50. - Warszawa.

Hoare, R. D. - Mapes, R. H. - Yancey, T. E. (2002): Structure, Taxonomy and Epifauna of Pennsylvanian Rostroconchs (Mollusca). - J. Paleont. 79, Supl. 5, 1-30.

Chlupáč, I. (2000): Devonští trilobiti Moravy a Slezska, jejich výskyt a význam. - Přír. Stud. Muz. Prostěj. 3, 5-26.

Kalvoda, J. - Leichmann, J. - Bábek, O. - Melichar, R. (2003): Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): Late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography. - Geol. carpath. 54, 139-152.

Pojeta, J. - Runnegar, B. (1976): The Paleontology of Rostroconch Mollusks and the Early History of the Phyllum Mollusca. - U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 968, 1-88.

Rogalla, N. S. - Carter, J. G. - Pojeta, J. (2003): Shell microstructure of the Late Carboniferous rostroconch mollusc Apotocardium lanterna (Branson, 1965). - J. Paleont. 77, 655-673.View article

Runnegar, B. - Goodhart, C.B. - Yochelson, E.L. (1978): Origin and Evolution of the Class Rostroconchia. - Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 284, 319-333.

Scholle, P.A. - Ulmer-Scholle, D.S. (2003): A Color Guide to the Petrography of Carbonate Rocks: Grains, textures, porosity, diagenesis. - 459 str. AAPG Memoir 77, Amer. Assoc. Petrol. Geologists. Tulsa, Oklahoma.

Weiner, T. - Kalvoda, J. - Kumpan, T. - Schidler, E. - Šimíček, D. (odevzdáno 2016): An integrated stratigraphy of the Frasnian/Famennian boundary interval (Late Devonian) in the Moravian Karst (Czech Republic) and Kellerwald (Germany). - Bull. Geosci.