Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové poznatky o stratigrafii podslezské jednotky v jablunkovské brázdě: potok Kopytná

 

Miroslav Bubík

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 51–56
Mapové listy: Jablůnkov (26-11)

Celý článek (PDF, 1.41 MB)

Elektronicky publikováno: 17 květen 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Berggren, W.A. - Pearson, P.N. (2005): A revised tropical to subtropical planktonic foraminiferal zonation of the Eocene and Oligocene. - J. Foraminif. Res. 35, 279-298.

Bubík, M. (2016): Svrchnokřídová fauna (Foraminifera, Bivalvia) podslezské jednotky z potoka Kopytná v Bystřici nad Olší. - Geol. Výzk. Mor. Slez. 23, 1-2, 45-51.View article

Eliáš, M. (1979): Facies and paleogeography of the Silesian unit in the western part of the Czechoslovak Flysch Carpathians. - Věst. Ústř. Úst. geol. 54, 327-339.

Eliáš, M. (1998): Sedimentologie podslezské jednotky. - Práce Čes. geol. Úst. 8, 1-48.

Golonka, J. - Pietsch, K. - Marzec, P. (2011): Structure and Plate Tectonic Evolution of the Northern Outer Carpathians. In: Closson, D., ed.: Tectonics, 65-92. - InTech Rijeka.

Huss, F. (1957): Biostratygrafia jednostki Węglówki na podstawie mikrofauny. - Acta geologica polonica, 7, 1, 29-69.

Menčík, E. (1969): Tektonika jablunkovské brázdy v Moravskoslezských Beskydech. - Geol. Pr. Správy, 47, 129-132.

Menčík, E. - Adamová, M. - Dvořák, J. - Dudek, A. - Jetel, J. - Jurková, A. - Hanzlíková, E. - Houša, V. - Peslová, H. - Rybářová, L. - Šmíd, B. - Šebesta, J. - Tyráček, J. - Vašíček, Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. - 304 str., Ústř. úst. geol., Praha.

Menčík, E., ed. (1988): Geologická mapa ČSR 1 : 50 000, list 26-11 Jablunkov. - Ústř. úst. geol., Praha.

Menčík, E. - Tyráček, J., ed. (1985): Přehledná geologická mapa Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. - Ústř. úst. geol., Praha.

Petrizzo, M. R. - Premoli Silva, I. - Verga, D. (2011): Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera. International School on Planktonic Foraminifera, 3rd Course 2004. New Editing 2011. - 1-265, Univ. Perugia and Milan.

Roth, Z., ed. (1964): Geologická mapa ČSSR. Mapa předčtvrtohorních útvarů 1 : 200 000, listy M-34-XIX Ostrava a M-34-XIII Strahovice. - Ústř. úst. geol., Praha.

Ślączka, A. - Kruglow, S. - Golonka, J. - Oszczypko, N. - Popadyuk, I. (2006): The General Geology of the Outer Carpathians, Poland, Slovakia, and Ukraine. In: Golonka, J. - Picha, F., ed.: The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources, 221-258. - Amer. Assoc. Petrol. Geologists, Memoir 84.