Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vnitřní struktura křídového vajíčka hmyzu Palaeoaldrovanda splendens Knobloch et Mai, studovaného pomocí rentgenové mikrotomografie

 

Zuzana Heřmanová

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 99–102
Mapové listy: České Velenice (33-13)

Celý článek (PDF, 0.86 MB)

Elektronicky publikováno: 29 červen 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Batten, D. J. - Zavattieri, A. M. (1996): Re-examination of seed cuticles from Cretaceous deposits in West Greenland. - Cretac. Res. 17, 691-714.

Clarck Sellick, J. T. (1998): The micropylar plate of the eggs of Phasmida, with a survey of the range of plate form within the order. - Syst. Ent. 23, 203-228.View article

Fisher, H. L. - Watson, J. (2015): A fossil insect egg on an Early Cretaceous conifer shoot from the Wealden of Germany. - Cretac. Res. 53, 38-47.

Grimaldi, D. - Engel, M. S. (2005): Evolution of the Insects. - Cambridge Univ. Press.

Heřmanová, Z. - Bodor, E. - Kvaček, J. (2013): Knoblochia cretacea, Late Cretaceous insect eggs from Central Europe. - Cretac. Res. 45, 7-15.

Heřmanová, Z. - Kvaček, J. (2010): Late Cretaceous Palaeoaldrovanda, not seeds of a carnivorous plant, but eggs of an insect. - J. Nat. Mus. (Prague), Nat. Hist. Ser. 179, 105-118.

Hinton, H.E. (1981): Biology of Insect Eggs. - Pergamon Press. Oxford.

Knobloch, E. (1981): Die Gattung Costatheca Hall in der mitteleuropäischen Kreide. - Sbor. geol. Věd, Paleont. 24, 95-115.

Knobloch, E. - Mai, D. H. (1984): Neue Gattungen nach Früchten und Samen aus dem Cenoman bis Maastricht (Kreide) von Mitteleuropa. - Feddes Repert. 95, 3-41.View article