Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Acme Marthasterites furcatus jako indikátor hranice turon-coniac a spodního coniaku v jizerském vývoji české křídové pánve

 

Lilian Švábenická, Pavel Havlíček

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 111–116
Mapové listy: Sobotka (03-34)

Celý článek (PDF, 0.62 MB)

Elektronicky publikováno: 29 červen 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Burnett, J. A. (1998): Upper Cretaceous. In: Bown, P. R., ed.: Calcareous nannofossil biostratigraphy. - Cambridge Univ. Press, 132-199.View article

Čech, S. (2009): Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy). Preliminary results of the borehole V 800 Střeleč (Bohemian Paradise Geopark, Bohemia). - Acta Mus. Turnov. 4, 39-44.

Čech, S. - Klein, V. - Kříž, J. - Valečka, J. (1980): Revision of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin. - Věst. Čes. geol. Úst. 55, 5, 277-296.

Čech, S. - Švábenická, L. (1992): Macrofossils and nannofossils of the type locality of the Březno Formation (Turonian-Coniacian, Bohemia). - Věst. Čes. geol. Úst. 67, 5, 311-326.

Kędziersky, M. (2008): Calcareous nannofossil and inoceramid biostratigraphies of a Middle Turonian to Middle Coniacian section from the Opole Trough of SW Poland. - Cret. Res. 29, 451-467.View article

Lees, J. A. (2007): New and rarely reported calcareous nannofossils from the Late Cretaceous of coastal Tanzania: outcrop samples and Tanzania Drilling Project Sites 5, 9 and 15. - J. Nannoplankton Res. 29, 1, 39-65.

Shamrock, J. L. - Watkins, D. K. (2009): Evolution of the Cretaceous calcareous nannofossil genus Eiffellithus and its biostratigraphic significance. - Cret. Res. 30, 1083-1102.View article

Stráník, Z. - Bubík, M. - Čech, S. - Švábenická, L. (1996): The Upper Cretaceous in South Moravia. - Věst. Čes. geol. Úst. 71, 1, 1-30.

Švábenická, L. (2010): Late Turonian and Turonian-Coniacian boundary according to study of calcareous nannofossils in the Bohemian Cretaceous Basin, Jizera development. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2009, 58-64 (in Czech with English abstract).

Švábenická, L. (2012): Nannofossil record across the Cenomanian-Coniacian interval in the Bohemian Cretaceous Basin and Tethyan foreland basins (Outer Western Carpathians), Czech Republic. - Geol. carpath. 63, 3, 201-217. View article

Švábenická, L. - Bubík, M. (2014): Biostratigraphical correlations of Marthasterites furcatus in the Bohemian Cretaceous Basin and Outer Flysch Carpathians, Czech Republic. - Cret. Res. 51, 386-397.

Švábenická, L. - Valečka, J. (2011): Pelitic facies above the sandstone body of Příhrazské skály Rocks, NE Bohemia (lithology and calcareous nannofossil biostratigraphy). - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2010, 50-56 (in Czech with English abstract).

Valečka, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Müller, P. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Pécskay, Z. - Řídkošil, T. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Trubačová, A. - Švábenická, L. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 03-341 Kněžmost. - 138 str. Čes. geol. služba, Praha.