Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách v sedimentárních horninách Českého masivu

 

Ivan Barnet, Michal Poňavič, Petra Pacherová

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 57–63
Mapové listy: Holýšov (21-22)

Celý článek (PDF, 0.78 MB)

Elektronicky publikováno: 17 květen 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Barnet, I. - Pacherová, P. - Poňavič, M. (2015): Etapová zpráva projektu ČGS 383900 v roce 2015 - Prostorové variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách. - MS Min. život. prostř. Čes. republ. Praha.

Barnet, I. - Pacherová, P. - Poňavič, M. (2016): Závěrečná zpráva projektu ČGS 383900 v roce 2016 - Prostorové variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách. - MS Min. život. prostř. Čes. republ. Praha.

Childs, C. - Manzocchi, T. - Walsh, J. J. - Bonson, G. Ch. - Nicol, A. - Schöpfer, M. P. J. (2009): A geometric model of fault zone and fault rock thickness variations. - J. struct. Geol. 31, 117-127.

Faulkner, D. R. - Jackson, C. A. L. - Lunn, R. J. - Schlische, R. W. - Shipton, Z. K. - Wibberley, C. A. J. - Withjack, M. O. (2010): A review of recent developments concerning the structure, mechanics and fluid flow properties of fault zones. - J. struct. Geol. 32, 1557-1575.

Gudmundsson, A. - Simmenes,T. H. - Larsen, B. - Sonja, L. - Philipp, S. L. (2010): Effects of internal structure and local stresses on fracture propagation, deflection, and arrest in fault zones. - J. struct. Geol. 32, 1643-1655.

Marbach, T. - Kober, B. - Mangini, A. - Warr, L. - Schleicher, A. (2005): Mobility of U-Th radionuclides connected with fault porosity: A case study of the Schauenburg Fault, Rhine Graben Shoulder, Germany. - Physics Chem. Earth 30, 1030-103.

Pacherová, P. - Poňavič, M. - Barnet, I. (2016): Variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách v metamorfitech a granitoidech (Český masiv). - Zpr. geol. Výzk. 49, 69-74.

Šálek, O. - Matolín, M. - Tábořík, P. - Štěpančíková, P. (2015): Detailní gamaspektrometrické stanovení přírodních radionuklidů K, U, a Th na okrajovém sudetském zlomu. - Zpr. geol. Výzk. 48, 99-101.

Štěpančíková, P. - Hók, J. - Nývlt, D. - Dohnal, J. - Sýkorová, I. - Stemberk, J. (2010): Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe). - Tectonophysics 485, 269-282.View article