Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Explozivní brekcie ve vrtech v severozápadní části české křídové pánve

 

Roland Nádaskay, Jaroslav Valečka

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 181–188

Celý článek (PDF, 6.38 MB)

Elektronicky publikováno: 31 říjen 2017

Uložit ve formátu RIS