Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové poznatky k provenienci sedimentů kroměřížského souvrství

 

Michal Francírek, Slavomír Nehyba

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 45–49
Mapové listy: Kojetín (24-42)

Celý článek (PDF, 0.93 MB)

Elektronicky publikováno: 17 květen 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Adámek, J. - Brzobohatý, R. - Pálenský, P. - Šikula, J. (2003): The Karpatian in the Carpathian Foredeep (Moravia). In: Brzobohatý, R. - Cicha, I. - Kováč, M. - Rögl, F., ed.: The Karpatian, a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys, 75-92. - Masaryk. univ. Brno.

Adámek, J. - Hrubý, B. - Karkoška, F. - Králová, Z. - Ráček, F. - Voborníková, J. - Zádrapa, M. - Zapletalová, J. - Zukalová, V. (1971): Strukturně stratigrafický vrt Nítkovice -2. Závěrečná zpráva. - MS Mor. naft. doly, a. s. Hodonín.

Benada, S. - Kokolusová, A. (1986): Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě. - Zem. Plyn Nafta 32, 1, 1-15.

Blaško, D. - Nehyba, S. - Bartakovics, A. (2014): Studium spodnobadenských bazálních klastik v oblasti podzemního zásobníku plynu Lobodice. - Geol. Výzk. Mor. Slez. 21, 5-9.

Bubík, M. - Dvořák, J. (1996): O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995, 20-21.

Dvořák, J. - Friáková, O. - Holzknecht, M. - Hurbanová, J. - Krejčí, J. (1978): Závěrečná zpráva o hlubokém strukturním vrtu Dřevohostice-1. - MS Mor. naft. doly, a. s. Hodonín.

Francírek, M. - Hanáček, M. - Nehyba, S. (2016): Nové poznatky o facii „pebbly mudstones“ pestrých vrstev kroměřížského souvrství (karpat, střední část karpatské předhlubně). - Geol. Výzk. Mor. Slez. 23, 7-12.

Francírek, M. - Nehyba, S. (2016): Evolution of the passive margin of the Peripheral Foreland Basin: an Example from the Lower Miocene deposits of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). - Geol. carpath. 67, 1, 41-68.

Cháb, J. - Stráník, Z. - Eliáš, M. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000. - Čes. geol. služba. Praha.

Jareš, J. (1982): Sedimentologické studium miocenních štěrků v oblasti Holešova. Diplomová práce. - MS Přírodověd. fak. Univ. J. E. Purk. Brno.

Nehyba, S. - Gilíková, H. - Tomanová Petrová, P. - Čurda, J. (2009): Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány. - Geol. Výzk. Mor. Slez. 16, 21-25.

Otava, J. - Krejčí, O. - Sulovský, P. (1997): První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše. - Geol. Výzk. Mor. Slez. 4, 39-42.

Stráník, Z. - Hrouda, F. - Otava, J. - Gilíková, H. - Švábenická, L. (2007): The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics. - Geol. carpath. 58, 4, 321-332.

Štelcl, J. (1993): Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991, 138-140.

Zagoršek, K. - Nehyba, S. - Tomanová Petrová, P. - Hladilová, Š. - Bitner, M. A. - Doláková, N. - Hrabovský, J. - Jašková, V. (2012): Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the Middle Miocene. - Geol. Quarterly 56, 2, 269-284.

Zapletal, J. (2004): Příspěvek k paleogeografickému vývoji sedimentace spodního badenu na střední Moravě. - Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brun., Geol. 31-32, 87-98.