Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Změny chemického složení křemene během greisenizace, předběžné výsledky ze západních Krušných hor

 

Karel Breiter, Jana Ďurišová, Marek Dosbaba

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 25–31
Mapové listy: Horní Blatná (01-43)

Celý článek (PDF, 2.78 MB)

Elektronicky publikováno: 17 duben 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

BREITER, K. - ACKERMAN, L. - ĎURIŠOVÁ, J. - SVOJTKA, M. - NOVÁK, M. (2014): Trace element composition of quartz from different types of pegmatites: A case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif (Czech Republic). - Mineral. Mag. 78, 703-722.View article

BREITER, K. - ACKERMAN, L. - SVOJTKA, M. - MÜLLER, A. (2013): Behavior of trace elements in quartz from plutons of different geochemical signature: A case study from the Bohemian Massif, Czech Republic. - Lithos 175-176, 54-67.View article

ĎURIŠOVÁ, J. (1984): Podmínky vzniku greisenových paragenezí západních Krušných hor. -Věst. Ústř. Úst. geol. 59, 141-152.

HUANG, R. - AUDÉTAT, A. (2012): The titanium-in-quartz (TitaniQ) thermobarometer: A critical examination and re-calibration. - Geochim. cosmochim. Acta 84, 75-89.

KOMÁREK, M. (1968): Mineralogie a petrografie greisenů blatenského žulového masivku. - MS Čes. geol. služba. Praha.

RUSK, B. (2012): Cathodoluminescent textures and trace elements in hydrothermal quartz. In: Götze, J. - Möckel, R., ed.: Quartz: Deposits, mineralogy and analytics, 307-330. - Springer.

RUSK, B. G. - LOWERS, H. A. - REED, M. H. (2008): Trace elements in hydrothermal quartz: relationship to cathodoluminescent textures and insights into vein formation. - Geology 36, 547-550.View article

SCHUST, F. - STRIEGLER, R. - OEMLER, M. (1970): Bemerkungen zur raumlichen Verteilung von Turmalin-Quartz-Knollen im Eibenstocker Granitmassiv. - Z. angew. Geol. 16, 113-122.