Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Příležitostné naleziště zkamenělin svrchního ordoviku (katianu) severně od Prahy – Dolních Počernic

 

Martin David, Filip Novotný

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 33–37
Mapové listy: Praha (12-24)

Celý článek (PDF, 0.88 MB)

Elektronicky publikováno: 17 květen 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Bouček, B. (1928): O vrstvách zahořanských - d? českého ordoviku. - Rozpr. Čs. Akad. Věd Umění, Tř. II, 37, 33.

Budil, P. - Fatka, O. - Mergl, M. - David, M. (2011): Trilobite biostratigraphy of the Králův Dvůr Formation (upper Katian, Prague Basin, Czech Republic): global faunal changes or facies-related distribution? - Geol. Výzk. Mor. Slez., 4-10.

Havlíček, V. (1950): Geologie úvalského staršího paleozoika. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., Odd. geol. 17, 141-184.

Havlíček, V. (1982): Ordovician in Bohemia: development of the Prague Basin and its benthic communities. - Sbor. Ústř. Úst. geol. 37, 103-136.

Havlíček, V. - Vaněk, J. (1990): Ordovician invertebrate communities in black-shale lithofacies (Prague Basin, Czechoslovakia). - Věst. Ústř. Úst. geol. 65, 4, 223-236.

Chlupáč, I. (1951a): Profil králodvorskými břidlicemi (Ashgillian) u Velké Chuchle. - Věst. Král. Čes. Společ. Nauk 1950, 1, 1-10.

Chlupáč, I. (1951b): Stratigrafické poměry králodvorských břidlic u Karlíka a Zadní Třebaně. - Věst. Ústř. Úst. geol. 26, 194-212.

Chlupáč, I. (1953): Poznámky ke stratigrafii králodvorských břidlic v okolí Litně. - Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd. 122, 1, 28-32.

Chlupáč, I. - Havlíček, V. - Kříž, J. - Kukal, Z. - Štorch, P. (1992): Paleozoikum Barrandienu (kambrium-devon). - Čes. geol. úst. Praha.

Kraft, P. - Štorch, P. - Mitchell, CE (2015): Graptolites of the Králův Dvůr Formation (mid Katian to earliest Hirnantian, Czech Republic). - Bull. Geosci. 90, 1, 195-225.

Pek, I. - Prokop, R. J. (1984): Nové nálezy agnostidních trilobitů z ordoviku hlavního města Prahy. - Čas. Nár. Muz., Řada přír. 153, 1, 17-20, 1 Pl.

Prokop, R. J. (1964): Zpráva o geologických výzkumech v ordoviku na východ od Prahy (M-33-65-D), (M -33-66-C). - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1963, 103-106.

Röhlich, P. (1957): Stratigrafický vývoj bohdaleckých vrstev středočeského ordoviku. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol. 2, 373-420.

Röhlich, P. (2006): O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy). - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005, 40-42.

Röhlich, P. - Budil, P. - Steinová, M. (2008): Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007, 132-133.

Röhlich, P. - David, M. - Budil, P. - Steinová, M. (2009): Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2008, 109-111.

Röhlich, P. - David, M. - Budil, P. - Polechová, M. (2014): Naleziště zkamenělin v bohdaleckém souvrství (ordovik, stupeň katian) na dočasném odkryvu v Praze-Michli. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2013, 83-87.

Röhlich, P. - Chlupáč, I. (1952): Svrchní ordovik v býv. Reiserově cihelně u Řeporyj. The Upper Ordovician in the Brickyard at Řeporyje (Central Bohemia). - Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol. 19, 1-36.

Štorch, P. - Mergl, M. (1989): Králodvor/Kosov boundary and the late Ordovician environmental changes in the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia). - Sbor. geol. Věd, Geol. 44, 117-153.

Vaněk, J. - Vokáč, V. (1997): Discovery of Harpidella McCoy, 1849 (Trilobita) in the Kralodvorian (Upper Ordovician) near Levín (Prague Basin, Czech Republic). - Palaeont. Boh. 3, 3, 7-9.