Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Albitizovaný vulkanoklastický komplex z Padochova u Oslavan (boskovická brázda)

 

Jakub Jirásek, Dalibor Matýsek, Martin Sivek

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 39–44
Mapové listy: Ivančice (24-34)

Celý článek (PDF, 1.29 MB)

Elektronicky publikováno: 17 květen 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Buriánek, D. - Bubík, M. - Franců, J. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Gilíková, H. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Müller, P. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Poul, I. - Sedláček, J. - Skácelová, Z. - Šrámek, J. - Petrová, P. - Verner, K. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-341 Oslavany. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Gartner, O. (1924): Afanitická žíla z permu boskovické brázdy. - Příroda 17, 409-411.

Houzar, S. - Hršelová, P. (2016): Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (Část 1. Historie dolování a mineralogie). - Acta Mus. Mor., Sci. geol. 101, 3-32.

Jaroš, J. - Malý, L. (2001): Boskovická brázda. In: Pešek, J., ed.: Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky, 208-223. - Čes. geol. úst. Praha.

Králík, J. - Malý, L. (1987): Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy. In: Sbor. III. konfer. Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách, 96-101. - ČSVTS, Zbýšov u Brna.

Malý, L. (1968): Keratofyrové žíly v permokarbonu boskovické brázdy. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1966, 169-170.

Malý, L. (1972): Vývoj karbonu a hlubinná stavba boskovické brázdy. In: Havlena, V. - Pešek, J. - Spudil, J., ed.: Sborník I. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty Karlovy university v Praze, 195-209. - Přírodověd. fak. Univ. Karl. Praha,

McDonough, W. F. - Sun, S. S. (1995): The composition of the Earth. - Chem. Geol. 120, 223-253.

Middlemost, E. A. K. (1994): Naming materials in the magma/igneous rock system. - Earth. Sci. Rev. 37, 215-224.

Pearce, J. A. (1996): A user’s guide to basalt discrimination diagrams. In: Wyman, D. A., ed.: Trace element geochemistry of volcanic rocks: Applications for massive sulphide exploration, 79-113. - Geol. Assoc. Canada, Short Course Notes, 12, Winnipeg.

Přichystal A. (1993): Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru. In: Přichystal, A. - Obstová, V. - Suk, M., ed.: Geologie Moravy a Slezska: Sborník příspěvků k 90. výročí narození prof. dr. K. Zapletala, 59-70. - Mor. Zem. Muz., Sekce geol. věd Přírodověd. fak. Masaryk. Univ. Brno.

Přichystal, A. (1994): Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy. - Geol. výzk. Mor. Slez. v Roce 1993 1, 60-62.

Zapletal, K. (1925): Keratofyru blízká žíla z permokarbonu oslavanského. - Sbor. Klubu přírodověd. v Brně za rok 1924 7, 78-81.

Zapletal, K. (1931): K mineralogii, petrografii, ložiskům a geologii západní Moravy. - Sbor. Klubu přírodověd. v Brně za rok 1930 13, 82-92.

Zapletal, K. - Locker, F. (1930): Die Eruptivgänge im Rossitz-Oslawaner Steinkohlengebiete. - Montan. Rdsch. 22(13), 278-280.