Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Valouny granitoidů ve slepencích skryjsko-týřovického kambria

 

Tomáš Vorel

Zprávy o geologických výzkumech 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 37–42
Mapové listy: Zdice (12-32)

Celý článek (PDF, 9.28 MB)

Elektronicky publikováno: 12 říjen 2015

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Fatka, O. - Micka, V. - Szabad, M. - Vokáč, V. - Vorel, T. (2011): Nomenclature of Cambrian lithostratigraphy of the Skryje-Týřovice Basin. - Bull. Geosci. 86, 4, 841-858.

Fiala, F. (1980): Valouny granitoidů ze spodnokambrických žiteckých slepenců. - Čas. Mineral. Geol. 25, 4, 351-368.

Cháb, J. - Stráník, Z. - Eliáš, M. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000. - Čes. geol. služba. Praha.

Kettner, R. (1923): Kambrium skrejsko-tejřovické a jeho okolí. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ. 3, 5-63.

Kettner, R. - Dudek, A. (1956): Vosnické slepence ve skryjsko-týřovickém kambriu. - Sbor. k osmdesátinám akad. F. Slavíka, 133-157.

Kettner, R. - Slavík, F. (1928): Nový profil v algonkiu a kambriu tejřovickém. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II 38, 10, 1-30.

Kukal, Z. (1966a): Petrografický výzkum skryjsko-týřovického kambria. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1965, 105-107.

Kukal, Z. (1966b): Zdroje klastického materiálu sedimentů příbramsko-jineckého kambria. - Sbor. geol. Věd, Geol. 10, 83-116.

Kukal, Z. (1971): Sedimentology of Cambrian deposits of the Barrandian area (Central Bohemia). - Sbor. geol. Věd, Geol. 20, 53-100.

Petránek, J. (1952a): Skrytá diskordance ve skryjském kambriu. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II 62, 4, 1-12.

Petránek, J. (1952b): Zpráva o výzkumu týřovických a vosnických slepenců v skryjském kambriu. - Věst. Ústř. Úst. geol. 27, 5, 219-221.

Vorel, T. - Stárková, M. - Hradecký, P. - Holásek, O. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krmíček, L. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Müller, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd. - 106 str. Čes. geol. služba. Praha.