Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Měření elektrochemických veličin v podzemních vodách v hlubokých vrtech

 

Jan Holeček, Oldřich Myška, Vladimír Bláha, Pavla Holečková

Zprávy o geologických výzkumech 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 145–148
Mapové listy: Ledeč nad Sázavou (23-12)

Celý článek (PDF, 11 MB)

Elektronicky publikováno: 16 říjen 2015

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Holeček, J. - Myška, O. - Bláha, V. (2014): Studium elektrochemických parametrů podzemních vod ve velkých hloubkách pomocí sondy ISY EXO1. In: Halousková, O.: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII, 1-15. - Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim.

Rukavičková, L. - Bláha, V. - Otrubová, D. (2006): Hydrogeologický výzkum ve vrtech Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 a Mel-5. Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa. - MS SÚRAO, Praha.