Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Historický a současný vývoj sesuvného území u Třebenic

 

Jan Balek, Tomáš Marek, Pavel Kadlečík

Zprávy o geologických výzkumech 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 51–54
Mapové listy: Bílina (02-34)

Celý článek (PDF, 3.86 MB)

Elektronicky publikováno: 12 říjen 2015

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Ladman, Z. – Zuzánek, B. (1970): Závěrečná zpráva geologického průzkumu: Třebenice – sanace železničního tělesa v km 6,9–7,0 železniční tratě Čížkovice–Obrnice. – Geoindustria, n. p., Praha. Dubí u Teplic.

Marek, T. – Balek, J. (2014): Vývoj sesuvného území Malá kozí horka u Třebenic v Českém středohoří v roce 2013. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2013, 47, 64–68.

Novotný, J. (2002): Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks. – Acta mont. 10 (127), 7–47.

Pašek, J. (1964): Zpráva o podrobném geologickém výzkumu sesuvu u Třebenic. – Geol. úst. ČSAV. Praha.

Rybář, J. (1983): Zpráva o podrobném inženýrskogeologickém výzkumu sesuvů u Třebenic na železniční trati Čížkovice–Obrnice. – Úst. geol. geotechn. ČSAV. Praha.

Rybář, J. (2007): Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006, 90–92.

Třasák, P. (2009): Software EasyNet 2.2. – cit. 2015-02-01, dostupné z: http://k154.fsv.cvut.cz/~trasak/handmade/easynet.html.

Voráček, F. (1991): Hodnocení stabilitních poměrů v okolí Třebenic. Dipl. práce. – Přírodověd. fak. Univ. Karl. Praha.

Zuzánek, B. – Vaněček, M.(1982): Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu: Úsek železniční tratě Čížkovice–Obrnice km 6,6 –7,1 porušený půdním sesuvem. – Geoindustria, n. p. Praha. Dubí u Teplic.