Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Opuštěné hlubinné doly v České republice - perspektivy jejich využití

 

Josef Klomínský, Zdeňka Petáková, Tomáš Pačes

Zprávy o geologických výzkumech 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 171–174

Celý článek (PDF, 0.47 MB)

Elektronicky publikováno: 29 říjen 2015

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Černík, M. – Polách, L. – Šupíková, I. (2008): Geochemie a remediace důlních vod. Projekt FT-TA/066 „Výzkum přírodních geochemických a remediačních procesů a jejich využití pro sanace po těžbě nerostů“. – 247 str. Aquatest a.s. Praha.

Grmela, A. – Babka, O. – Grygar, R. – Rapantová, N. – Hájek, A. – Lusk, K. – Michálek, B. – Veselý, P. – Všetečka, M. – Zábojník, P. (2012): Důlní vody uranových ložisek předplatformních formací České republiky. Projekt Grantové agentury České republiky č. 105/09/0808: „Výzkum surovinově-energetického využití potenciálu důlních vod zatopených uranových dolů“. – 337 str. VŠB-Technická univerzita. Hornicko-geologická fakulta. Ostrava. DIAMO, s. p. Stráž pod Ralskem.

Hrkal, Z. – Myslil, V. (1991): Hydrotermální zdroje v ČR a možnosti jejich využití – materiál pro vládu České republiky. – 40 str. MS Čes. geol. služba. Praha.

Klomínský, J. et al. (2013): Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí. – 114 str. MS Čes. geol. služba. Praha.

Myslil, V. et al. (1990): Závěrečná zpráva úkolu C-02-0374-808 Výzkum využití tepla podzemních vod. – 91 str. MS Čes. geol. služba. Praha.

Novák, P. – Kasíková, J. (2010): Atlas tepelného potenciálu důlních děl v ČR. – 302 str. ISATech, s.r.o. Praha.

Peliw, S. – Peila, D. (1995): Civil reuses of underground mine openings: a summary of international experience. – Planning and development – Tunnell Underground Space Technology 191, 10, 2, 179–191.

Šperlín, K. (2009): Katalog starých důlních děl v OKR. – Diamo, občasník, 14, 31, 7. Dostupné na: http://www.diamo.cz/noviny-diamo/rocnik-2009/view-category.