Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Rekonstrukce murové dráhy v povodí Keprnického potoka (Hrubý Jeseník) na základě dendrogeomorfologických metod

 

Radek Tichavský, Karel Šilhán

Zprávy o geologických výzkumech 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 65–70
Mapové listy: Bělá pod Pradědem (14-24)

Celý článek (PDF, 10.24 MB)

Elektronicky publikováno: 12 říjen 2015

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Bollschweiler, M. - Stoffel, M. (2010): Tree ring and debris flows: Recent developments, future directions. - Progr. Phys. Geogr. 34, 625-645.

Cook, E.R. - Kairiukstis, L.A. (1990): Methods of Dendrochronology: Applications in the Environmental Science. - 394 str. Kluwer, Dordrecht.

Gába, Z. (1992): Mury pod Keprníkem v červenci 1991. - Severní Morava 64, 43-50.

Jakob, M. - Hungr, O. (2005): Debris-flow Hazards and Related Phenomena. - 781 str. Springer-Praxis. Chichester.

Kogelnig-Mayer, B. - Stoffel, M. - Schneuwly-Bollschweiler, M. - Hübl, J. - Rudolf-Miklau, F. (2011): Possibilities and Limitations of Dendrogeomorphic Time-Series Reconstructions on Sites Influenced by Debris Flows and Frequent Snow Avalanche Activity. - Arct., Antarct. Alp. Res. 43, 649-658.

Opletal, M., ed. (1997): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 14-24 Bělá pod Pradědem. - Čes. geol. úst. Praha.

Polách, D. - Gába, Z. (1998): Historie povodní na šumperském a jesenickém okrese. - Severní Morava 75, 3-30.

Roštínský, P. (2010): Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2009, 20-23.

Schulmann, K. - Gayer, R. (2000): A model for an obliquely developed continental accretionary wedge: NE Bohemian massif. - J. Geol. Soc. London 157, 401-406.

Sokol, F. (1965): Vliv přírodního prostředí a lidské činnosti na vznik svahových sesuvů a dosavadní zkušenosti s jejich rekultivací v Hrubém Jeseníku. Dizert. práce. - Lesn. dřevař. fak. Mendel. univ.Brno.

Tichavský, R. - Šilhán, K. (2014): Stav výzkumu blokovobahenních proudů na západních svazích Keprnické hornatiny (Hrubý Jeseník). - Geol. Výzk. Mor. Slez., 38-42.

Traczyk, A. - Migoń, P. (2003): Cold-climate landform patterns in the Sudetes. Effects of lithology, relief and glacial history. - Acta Univ. Carol., Geograph. 35, 185-210.