Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Stratigrafie a malakofauna almového ložiska u Spišské Teplice na Slovensku

 

Vojen Ložek, Jitka Horáčková

Zprávy o geologických výzkumech 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 121–124

Celý článek (PDF, 2.5 MB)

Elektronicky publikováno: 12 říjen 2015

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Jankovská, V. (1998): Pozdní glaciál a časný holocén podtatranských kotlin – obdoba sibiřské boreální a subboreální zóny? In: Benčatová, B. – Hrivnák, R., ed.: Rastliny a člověk, 89–85. – Techn. univ. Zvolen.

Kovanda, J. (1971): Kvartérní vápence Československa. – Sbor. geol. Věd, Antropozoikum 7, 236 str.

Ložek, V. (1964): Quartärmollusken der Tschechoslowakei. – Rozpr. Ústř. Úst. geol. 31, 374 str.

Ložek, V. (2002): Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001, 136–138.