Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vliv horninových kontaktů na objemovou aktivitu radonu a dávkový příkon gama záření hornin

 

Ivan Barnet, Petra Pacherová

Zprávy o geologických výzkumech 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 75–78
Mapové listy: Varnsdorf (02-22)

Celý článek (PDF, 1.4 MB)

Elektronicky publikováno: 12 říjen 2015

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Barnet, I. – Pacherová, P. (2013): Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin – podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách. – MS Čes. geol. služba. Praha.

IAEA-TECDOC-1363 (2003): Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data. – IAEA Vienna.

Manová, M. – Matolín, M. (1998): Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000. – GEOČR 500, CD-ROM. – Čes. geol. služba. Praha.

Neznal, Matěj – Neznal, Martin – Matolín, M. – Barnet, I. – Mikšová, J. (2004): The new method for assessing the radon risk of building sites. – Spec. Pap. Czech Geol. Survey 16, 48 str.

sine (2013): Doporučení SÚJB: Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením. http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/121031_Doporuceni_RIP.pdf.