Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nová data o reaktivacích vybraných svahových deformací na Vsetínsku

 

Karel Šilhán

Zprávy o geologických výzkumech 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 61–64
Mapové listy: Valašské Meziříčí (25-14), Rožnov pod Radhoštěm (25-23), Zlín (25-32)

Celý článek (PDF, 5.49 MB)

Elektronicky publikováno: 12 říjen 2015

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Baroň, I. – Cílek, V. – Kirchner, K. – Melichar, R. (2002): Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-sedlo, Kobylská a Křížový vrch. In: Kirchner, K. – Roštínský, P., ed.: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002, 10–14. – Masaryk. univ. Brno.

Baroň, I. – Cílek, V. – Krejčí, O. – Melichar, R. – Hubatka, F. (2004): Structure and Dynamics of Deep-Seated Slope Failures in the Magura Flysch Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic). – Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 4, 549–562.View article

Baroň, I. – Cílek, V. – Melichar, R. (2003): Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002, 84–88.

Kirchner, K. – Krejčí, O. (2002): Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians. – Mor. Geogr. Rep. 10, 10–19.

Kirchner, K. – Lacina, J. (2004): Slope movements as a disturbance agent increasing heterogeneity and biodiversity of landscape in eastern Moravia. – Ekológia 23, 94–103.

Němčok, A. – Pašek, J. – Rybář, J. (1974): Dělení svahových pohybů. – Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. 11, 77–97.

Ondrášek, P. (2003): Monitoring sanace sesuvu. Závěrečná zpráva s vyhodnocením celého monitorování 1998–2003 Mikulůvka – hřbitov. – Unigeo a. s., Ostrava.

Pánek, T. – Šilhán, K. – Tábořík, P. – Hradecký, J. – Smolková, V. – Lenárt, J. – Brázdil, R. – Kašičková, L. – Pazdur, A. (2011): Catastrophic slope failure and its origins: case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). – Geomorphology 130, 352–364.View article

Shroder, J. F. (1978): Dendrogeomorphological analysis of mass movement on Table Cliffs Plateau, Utah. – Quat. Res. 9, 168–185.View article

V.I.A.S. (2005): Time Table. Installation and instruction manual. Ver. 2.1. – Vienna Inst. Archaeol. Sci. Vienna.