Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871

 

Petr Hrazdíra