Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem

 

Pavel Krám