Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze

 

Petr Kycl, Jaroslav Valečka