Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry

 

Ferry Fediuk, Jiří Šebesta