Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000

 

Zuzana Skácelová, David Buriánek