Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice

 

Ivan Barnet, Ivana Fojtíková