Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách

 

Vladislav Rapprich, Ferry Fediuk