Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu

 

Václav Procházka