Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína

 

Petr Pauliš, František Novák, Jan Malec, Jaromír Ševců