Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa

 

Pavla Kováříková, Wolfgang Siebel, Emil Jelínek, Miroslav Štemprok, Václav Kachlík, František Holub