Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve

 

Pavel Čáp