Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman)

 

Marcela Svobodová