Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien)

 

Josef Moravec