Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nový IGCP projekt 518

 

Jaroslav Tyráček, Pavel Havlíček