Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi

 

Filip Stehlík