Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy)

 

Vojen Ložek