Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava)

 

Jiří Kovanda