Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou

 

Pavel Havlíček, Jaroslav Marek, Eva Břízová