Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení

 

Josef Godány, Petr Hrazdíra, Petr Rambousek, Veronika Kopáčková